SÄHKÖAVUSTEISEN POLKUPYÖRÄN KÄYTTÖEHDOT – OHJATTU RETKI

Sähköavusteisen polkupyörän käyttöehdot ja -säännöt sekä säädökset määritellään näissä käyttöehdoissa ja Suomen lainsäädännössä.  Ohjatulla retkellä käytettävät sähköpyörät ja lisävarusteet ovat eBike Adventures Finland / JH Corporations Oy:n omaisuutta. Allekirjoittamalla käyttöehdot pyörän käyttäjä(t) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja ja -sääntöjä ohjatun retken ajan.

1§ Pyörän käyttö, vahingot ja korvausvelvollisuus

Pyörä tulee palauttaa siinä kunnossa, kun se oli ohjatulle retkelle annettaessa. Pyörän käyttäjä on täydessä vastuussa pyörästä koko ohjatun retken ajan, kunnes pyörä on luovutettu takaisin eBike Adventures Finlandille.

Pyörän käyttäjä on velvollinen korvaamaan pyörälle ja sen välineille aiheutetut vahingot. Pyörän käyttäjä vastaa pyörästä ja mahdollisista lisävarusteista niiden täydestä hinnasta. Pyörän käyttäjälle on kerrottu hänen käytössä olevien tuotteiden täysimääräinen hinta.

Kukin pyörän käyttäjä  ja/tai ohjatulle retkelle osallistuva on itse vastuussa itsestään ja aiheuttamistaan vahingoista. Jokaisen pyörän käyttäjän tulee huolehtia pyörästä sekä toimia varovaisesti ja huolellisesti. Pyörän käyttäjän tulee noudattaa Suomessa voimassa olevia liikennesääntöjä. Pyörän käyttäjä ajaa pyörällä omalla vastuullaan ja hänen tulee huolehtia omista voimassa olevista vakuutuksistaan. Pyörän käyttäjä vakuuttaa ymmärtävänsä, että hänellä ei ole oikeuksia vaatia korvauksia eBike Adventures Finland / JH Corporations Oy:ltä henkilö- tai omaisuusvahinkojen sattuessa, kun sähköavusteinen polkupyörä on asiakkaan käytössä. Vahinkoihin sovelletaan näiden ehtojen mukaisesti voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä.

SOITA MEILLE

TULE KÄYMÄÄN

Katsastustie 3, Kauhajoki

Paikalla ollaan ma-pe klo 9-16.
Muulloin sopimuksen mukaan.

SEURAA