SÄHKÖAVUSTEISEN POLKUPYÖRÄN VUOKRAUS – VUOKRAUSEHDOT

Sähköavusteisen polkupyörän vuokrausehdot ja -säännöt sekä säädökset määritellään näissä vuokrausehdoissa, vuokraussopimuksessa sekä Suomen lainsäädännössä.  Vuokratut sähköpyörät ja lisävarusteet ovat eBike Adventures Finland / JH Corporations Oy:n omaisuutta. Allekirjoittamalla vuokraussopimuksen vuokraaja sitoutuu noudattamaan näitä vuokrausehtoja.

1§ Maksaminen, vuokravakuudet ja vuokrausaika

Pyörän vuokrahinta maksetaan paikan päällä pyörää noudettaessa. Asiakkaan tulee jättää vuokrauksesta vakuus. Vakuudeksi käy voimassa oleva kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti tai henkilökortti). Pyörä on palautettava viimeistään vuokrausajan päättyessä. Mikäli vuokraaja haluaa jatkaa vuokrausaikaa, on siitä sovittava vuokraajan kanssa ennen vuokrausajan päättymistä. Vuokrahinta perustuu käytettyyn aikaan tai ennalta sovittuun hintaan, joka on ilmoitettu hinnastossa. Mikäli vuokraaja palauttaa pyörän myöhässä tai jättää ne kokonaan palauttamatta, eBike Adventures Finland voi periä niistä lisävuokraa palautus- tai löytöhetkeen saakka.

2§ Pyörän vuokraus

Pyörä tulee palauttaa siinä kunnossa, kun se oli vuokralle annettaessa. Vuokraaja on täydessä vastuussa pyörästä koko vuokra-ajan, kunnes on luovutettu takaisin eBike Adventures Finlandille. Vuokraaja ei saa luovuttaa pyörää toisen henkilön haltuun eikä viedä siitä/niitä Suomen rajojen ulkopuolelle.

3§ Vahingot ja korvausvelvollisuus

Vuokraajan tulee ilmoittaa viipymättä pyörän katoamisesta tai pyörälle aiheutuneesta vahingosta. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan pyörälle ja sen välineille aiheutetut vahingot sekä pyörästä kadonneet osat. Vuokraaja vastaa pyörästä ja mahdollisista lisävarusteista niiden täydestä hinnasta. Vuokraajalle on kerrottu vuokrattavien tuotteiden täysimääräinen hinta.

Vuokraaja on itse vastuussa itsestään ja aiheuttamistaan vahingoista. Vuokraajan tulee huolehtia vuokrapyörästä sekä toimia varovaisesti ja huolellisesti. Vuokraajan tulee noudattaa Suomessa voimassaolevia liikennesääntöjä. Vuokraaja vuokraa ja ajaa pyörällä omalla vastuullaan ja hänen tulee huolehtia omista voimassa olevista vakuutuksistaan. Asiakas vakuuttaa ymmärtävänsä, että hänellä ei ole oikeuksia vaatia korvauksia eBike Adventures Finland / JH Corporations Oy:ltä henkilö- tai omaisuusvahinkojen sattuessa, kun sähköpyörä on asiakkaalle vuokrattuna. Vahinkoihin sovelletaan näiden ehtojen mukaisesti voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä.

SOITA MEILLE

TULE KÄYMÄÄN

Katsastustie 3, Kauhajoki

Paikalla ollaan ma-pe klo 9-16.
Muulloin sopimuksen mukaan.

SEURAA