Tietosuojaseloste Henkilötietolaki

(523/1999) 10§ ja 24§
1. Rekisterinpitäjä
eBike Adventures / JH Corporations Oy
Puhelin 045 171 9499
Y-tunnus 3087501-9

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Harri Salomaa
puhelin  045 171 9499
harri@jhcorporations.fi

3. Rekisterin nimi
JH Corporations Oy asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
JH Corporations Oy asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointiin, yhteydenottojen hoitamiseen sekä muihin liiketoimintaan liittyviin tarkoituksiin kuten palveluiden kehittämiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyistä kerätään rekisteriin perustietoja kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja uutiskirjeen tilaus.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan ilmoittamat tiedot ja tiedot jotka syntyvät asiakkaan käyttäessä palvelua, esimerkiksi vuokrauksiin liittyvät tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Emme jaa tietojasi kolmansien osapuolien kanssa, paitsi lain edellyttämissä tilanteissa tai jos meillä on sinun nimenomainen suostumuksesi.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt ja niihin pääsy edellyttää tunnistamisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

9. Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa järjestelmään tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

10. Tietojen korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai hakijan pyynnöstä oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.